Cennik zabiegów

Cennik usług stomatologicznych.

Świadczenia stomatologiczne łączone, nie objęte cennikiem podlegają indywidualnej wycenie w porozumieniu z pacjentem.