Dofinansowanie EU 2017

W związku z realizacją projektu pt. „Wprowadzenie nowych i rozwój dotychczasowych usług w zakresie diagnostyki chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się w NZOZ Śródmieście Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup (w tym dostawę, instalację, pierwsze uruchomienie) fabrycznie nowych urządzeń:

1. cyfrowego aparatu ultrasonograficznego do diagnostyki obrazowej: jamy brzusznej, piersi, jąder, szyi, tkanek miękkich, stawów;

2. cyfrowego aparatu ultrasonograficznego do ginekologicznej diagnostyki obrazowej;

3. cyfrowego aparatu ultrasonograficznego do diagnostyki obrazowej: tarczyca, ślinianki, nerki, moczowody, pęcherz moczowy, brzuch i gruczoł krokowy, węzły chłonne.

Plik 1: zapytanie ofertowe nr 01 2017_17.03.2017
Plik 2: zapytanie ofertowe nr 01 2017_17.03.2017_zał 1 formularz oferty
Plik 3: zapytanie ofertowe nr 01 2017_17.03.2017_zał 2 warunki
Plik 4: zapytanie ofertowe nr 01 2017_17.03.2017_zał 3 specyfikacja
Plik 5: informacja o wynikach oceny postępowania nr 01/2017

tpk

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) jest dostępna:

Poza godzinami pracy
Podstawowej Opieki Zdrowotnej, czyli: